Taal in Blokjes

 

In 2020 heb ik de cursus Taal in Blokjes gevolgd bij de auteur Talitha Boumans.
Hierdoor ben ik gecertificeerd om kinderen te begeleiden met deze methode.

 

Deze methode is een uitsnede van de F&L methode die wordt gebruikt bij leerlingen met dyslexie. Taal in Blokjes wordt ingezet bij kinderen die problemen ondervinden met het aanvankelijk leesproces of met het voortgezet technisch lezen. Deze methode is uitermate geschikt voor leerlingen met dyslexie of leerlingen met ernstige leesproblemen. Bij deze methode wordt gewerkt met kleuren voor medeklinkers, korte klinker, lange klinkers en tweetekenklanken. Kinderen bouwen de woorden met blokjes waardoor het auditieve (het horen van de klanken) visueel wordt ondersteund. Ervaring leert dat kinderen minder letters overslaan en minder vaak letters omdraaien in een woord. Naast speelse oefeningen met blokjes zijn er springpleinen (waarbij van klank (letter) naar klank (letter) wordt gesprongen) en zijn er spellen. Ook is er een werkboek waaruit oefeningen worden gemaakt. Zo kleuren de kinderen onder andere woorden met markers in dezelfde kleuren als de blokjes.

 

Meer informatie over deze methode is te vinden op de volgende website: www.taalinblokjes.nl

 

Goochem biedt de training Taal in Blokjes aan voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen.

Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan naast elke lees-en spellingmethode worden gebruikt. Taal in Blokjes voegt met name fonologische informatie toe aan bestaande lees- en spellingmethodes (vaste kleuren voor soorten klinkers en medeklinkers).

 

Aanmelden voor een intakegesprek

 

Mocht er wellicht sprake zijn van dyslexie dan is er -voordat de diagnose dyslexie gesteld kan worden- minimaal zes maanden individuele begeleiding vereist. Voor deze begeleiding is de methode Taal in Blokjes uitermate geschikt.

 

Klik hier voor meer informatie over dyslexie.