Taal in Blokjes

 

In 2020 heb ik de cursus Taal in Blokjes gevolgd bij de auteur Talitha Boumans.
Hierdoor ben ik gecertificeerd om kinderen te begeleiden met deze methode.

 

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen bij lezen en spellen. Deze methode is zeer geschikt voor kinderen met dyslexie of kinderen met ernstige leesproblemen. Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van kleuren voor medeklinkers, korte klinkers, lange klinkers en twee-tekenklanken. Kinderen bouwen de woorden met gekleurde blokjes. Op deze manier worden zowel de auditieve (het horen van de klanken), het visuele als de tactiele vaardigheden aangesproken. Door het gebruik van deze ondersteuning blijkt dat kinderen minder vaak letters overslaan en minder vaak letters omdraaien in een woord.

 

Meer informatie over deze methode is te vinden op de volgende website: www.taalinblokjes.nl

 

Goochem biedt de training Taal in Blokjes aan voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen.

Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan naast elke lees-en spellingmethode worden gebruikt.

 

Aanmelden voor een intakegesprek

 

Mocht er wellicht sprake zijn van dyslexie dan is er -voordat de diagnose dyslexie gesteld kan worden- minimaal zes maanden individuele begeleiding vereist. Voor deze begeleiding is de methode Taal in Blokjes uitermate geschikt.

 

Klik hier voor meer informatie over dyslexie.