Taal in Blokjes (op school)

In 2020 heb ik de cursus Taal in Blokjes gevolgd bij de auteur Talitha Boumans.
Hierdoor ben ik gecertificeerd om kinderen te begeleiden met deze methode.

 

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen bij lezen en spellen. Deze methode is zeer geschikt voor kinderen met dyslexie of kinderen met ernstige leesproblemen. Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van kleuren voor medeklinkers, korte klinkers, lange klinkers en twee-tekenklanken. Kinderen bouwen de woorden met gekleurde blokjes. Op deze manier worden zowel de auditieve (het horen van de klanken), het visuele als de tactiele vaardigheden aangesproken. Door het gebruik van deze ondersteuning blijkt dat kinderen minder vaak letters overslaan en minder vaak letters omdraaien in een woord.

De Taal in Blokjes training is naast het aanleren van technisch lezen en spellen ook gericht op het zelfvertrouwen van het kind door ze positieve ervaringen te laten opdoen met lezen en spellen. 
Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan naast elke lees- en spellingmethode worden gebuikt.

 

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen:

www.taalinblokjes.nl

 

Aanvullende informatie

 

- Ik kom graag bij u op school om te praten over de mogelijkheden.

 - Gedurende de begeleiding zal er wekelijks contact worden onderhouden met de leerkracht(en) (veelal via de mail).

- Scholen kunnen mij voor een heel schooljaar inhuren of voor een kortere periode (minimaal 6 weken).

 -  Zeer geschikt voor kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg,
maar wel de juiste ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van lees- en spellingonderwijs.

 - Ook mogelijk om in groepjes van maximaal 3 leerlingen te geven.