WERKWIJZE:

1. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt en bespreken we de hulpvraag. 

2. Onderzoek

Niveaubepaling
en gegevens verzamelen.

De eerste paar begeleidingen zullen voornamelijk bestaan uit observeren, signaleren en diagnosticeren om te kijken wat al beheerst wordt en waar er hulp nodig is.

 

3. Handelingsplan

Op maat gemaakt plan met de leerdoelen en methoden.

4. Begeleiding

 Individuele begeleiding of in kleine groepjes.

De begeleiding vindt over het algemeen plaats op de praktijk, in overleg kan de begeleiding ook op school of thuis plaatsvinden.

5. Evaluatie

De doelen uit het plan worden geëvalueerd, de begeleiding wordt gecontinueerd of stopgezet.