Remedial Teaching (op school)

Goochem Remedial Teaching is in te schakelen om remedial teaching op scholen te geven.
De begeleiding kan individueel of in groepjes van maximaal vier leerlingen plaatsvinden. Na overleg met ouders, leerkracht(en) en IB-er wordt er een handelingsplan opgesteld en wordt de voortgang nauwlettend in de gaten gehouden. Er zal wekelijks kort verslag gedaan worden (veelal via de mail).

 

Aanvullende informatie

 

- Ik kom graag bij u op school om te praten over de mogelijkheden. 

- Gedurende de begeleiding zal er wekelijks contact worden onderhouden met de leerkracht(en) (veelal via de mail).

- Scholen kunnen mij voor een heel schooljaar inhuren of voor een kortere periode (minimaal 6 weken). 

- Door de individuele begeleiding of de begeleiding in groepsverband ontlast ik de leerkracht(en) voor
een of twee momenten in de week.