Cito voorbereiding

De Cito toetsen vinden 2 keer per jaar plaats. Hiermee worden de vorderingen van de leerling tijdens de basisschool systematisch in kaart gebracht. De Cito-toetsen van groep 6, 7 en 8 tellen mee voor het middelbaar schooladvies.

Voor kinderen die moeite hebben met de vraagstelling (die vaak anders is dan methodetoetsen), wanneer kinderen spanning ervaren tijdens het maken van de toetsen of wanneer kinderen extra oefening kunnen gebruiken biedt Goochem een Cito voorbereiding aan.

Tijdens een Cito voorbereiding worden Cito-onderdelen geoefend die zich richten op spelling, begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het omgaan met meerkeuzevragen en tijdsdruk.

Sommige scholen gebruiken als eindtoets in groep 8 de IEP-toets, bij Goochem is het ook mogelijk om deze vraagstelling te oefenen.

 

Aanmelden voor een intakegesprek