Zorgniveau 3 (op school)

zorgniveau 3 voor het dyslexietraject

Als tijdens het basisonderwijs blijkt dat een leerling zich op het gebied van taal en spellen niet voldoende ontwikkelt, kan de school op verschillende manieren een passende aanvulling bieden op de basis-lesmethode. Deze manieren worden ook wel ‘zorgniveaus’ genoemd. Zorgniveau 1 begint met een minimale ondersteuning en per niveau wordt de hulp intensiever, dankzij de hulp van interne begeleiders en zorgspecialisten.

Zorgniveau 1 wordt bereikt door goed onderwijs in groepsverband en bij zorgniveau 2 geeft de leerkracht verlengde instructie van de leerstof en biedt herhaling aan. Als de verlengde instructie onvoldoende effectief is, zijn specifieke interventies nodig. Deze leerlingen volgen individueel of in kleine groepjes een specifiek traject. Het gaat dan om (zeer) zwakke lezers en spellers. Deze leerlingen krijgen bovenop de eerste twee zorgniveaus intensivering van de zorg op niveau 3. Het is belangrijk om effectieve interventies in te zetten. Sommige leerlingen hebben naast verlengde instructie en begeleide inoefening ook intensieve begeleiding nodig.

Voordat een leerling doorgestuurd kan worden naar een zogenaamde poortwachter, die bepaald of een leerling toegang krijgt tot vergoede dyslexiezorg (zorgniveau 4), moet de school aan kunnen tonen (dmv een leerlingdossier) wat er gedaan is aan extra ondersteuning van de leerling.

Goochem biedt hulp bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan op zorgniveau 3.

Voor meer informatie over de zorgniveaus kunt u het document van masterplan dyslexie raadplegen op de volgende website:

www.nkd.nl

 

Aanvullende informatie: 

- Ik kom graag bij u op school om te praten over de mogelijkheden.

- Ik bied hulp bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan op zorgniveau 3.

 - Gedurende de begeleiding zal er wekelijks contact worden onderhouden met de leerkracht(en) (veelal via de mail).

 - Het traject betreft een periode van minimaal 6 maanden.

 - De ondersteuning wordt gegeven met behulp van de methode Taal in Blokjes.